แจ้งโรงเรียนในสังกัด ส่งแบบประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครู เฉพาะรายที่ได้เลื่อนขั้นเงินเดือน 1.5 ขั้น - บุคคล สพป.อด.4
Friday, October 02, 2020
Quick News:

ผอ.สพป.

director.jpg

Date / Time

 

News by month

Last Seen Menu

แจ้งโรงเรียนในสังกัด ส่งแบบประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครู เฉพาะรายที่ได้เลื่อนขั้นเงินเดือน 1.5 ขั้น

24 Oct 2018 Comments: 0 Views: 
1_20160114231350_0_l.jpg
thanawat
Posted by thanawat

About the Author

thanawat

0 Comments